Ansvarsfriskrivning

Informationen på lawinery.net är endast avsedd för allmänt informationsändamål. Vi gör inga uttalade eller underförstådda uttalanden eller garantier av något slag om fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller den information, de produkter, tjänster eller relaterade grafik som finns på webbplatsen för något ändamål.

Du får inte förlita dig på sådan information på egen risk. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till indirekta eller följdförluster eller skador, eller någon förlust eller skada som uppstår på grund av förlust av data eller vinst som uppstår på grund av, eller i samband med, användningen av denna webbplats.

Via denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers karaktär, innehåll och tillgänglighet. Införandet av länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller ett stöd för de åsikter som uttrycks i dem.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång och fungera smidigt. Vi tar dock inget ansvar för att webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Om du har några frågor eller funderingar om denna ansvarsfriskrivning eller om innehållet på vår webbplats kan du kontakta oss på den information som finns på vår kontaktsida.