Oświadczenie

Informacje zawarte na stronie lawinery.net są przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, wiarygodności, stosowności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie internetowej w jakimkolwiek celu.

Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się na własne ryzyko. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków, wynikające z lub w związku z korzystaniem z tej strony.

Za pośrednictwem tej strony internetowej masz możliwość umieszczania linków do innych stron internetowych, które nie są pod naszą kontrolą. Nie mamy kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych stron. Zamieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia dla wyrażonych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona była sprawna i działała bez zakłóceń. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za to, że strona jest tymczasowo niedostępna z powodu problemów technicznych niezależnych od nas.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego zastrzeżenia lub treści zawartych na naszej stronie internetowej, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych na naszej stronie kontaktowej.