Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen gitt på lawinery.net er kun til generell informasjonsformål. Vi gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, om fullstendigheten, nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten eller tilgjengeligheten med hensyn til nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenestene eller relatert grafikk som finnes på nettstedet for ethvert formål.

All tillit du setter på slik informasjon er strengt tatt på egen risiko. Vi vil ikke under noen omstendighet være ansvarlige for tap eller skade, inkludert, men ikke begrenset til indirekte eller følgeskader, eller tap eller skade overhodet som oppstår fra tap av data eller fortjeneste som oppstår fra, eller i forbindelse med, bruken av denne nettsiden .

Gjennom denne nettsiden kan du lenke til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. Vi har ingen kontroll over arten, innholdet og tilgjengeligheten til disse nettstedene. Inkludering av noen lenker innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller godkjenner synspunktene som uttrykkes i dem.

Alt gjøres for å holde nettsiden oppe og fungere problemfritt. Vi tar imidlertid ikke noe ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at nettstedet er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående denne ansvarsfraskrivelsen eller innholdet på nettstedet vårt, kan du gjerne kontakte oss ved å bruke informasjonen på kontaktsiden vår.