Vastutusnõue

Lawinery.net’is esitatud teave on ainult üldiseks informatsiooniks. Me ei anna mingeid selgesõnalisi ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid seoses veebisaidi või veebisaidil sisalduva teabe, toodete, teenuste või nendega seotud graafika täielikkuse, täpsuse, usaldusväärsuse, sobivuse või kättesaadavusega mis tahes eesmärgil.

Igasugune usaldus sellise teabe suhtes on rangelt omal vastutusel. Me ei vastuta mingil juhul mis tahes kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudse või kaudse kahju eest või mis tahes kahju eest, mis tuleneb andmete või kasumi kaotusest, mis tuleneb selle veebisaidi kasutamisest või sellega seoses.

Selle veebisaidi kaudu on teil võimalik luua linke teistele veebisaitidele, mis ei ole meie kontrolli all. Meil puudub kontroll nende saitide olemuse, sisu ja kättesaadavuse üle. Linkide lisamine ei tähenda tingimata soovitust ega toeta neis väljendatud seisukohti.

Tehakse kõik endast olenev, et veebisait toimiks tõrgeteta. Me ei võta vastutust ega vastuta selle eest, et veebisait ei ole ajutiselt kättesaadav meie kontrolli alt väljas olevate tehniliste probleemide tõttu.

Kui teil on küsimusi või muresid selle vastutuse välistamise või meie veebisaidi sisu kohta, võtke meiega ühendust, kasutades meie kontaktlehel esitatud teavet.