Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på lawinery.net er kun til generelle informationsformål. Vi giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, om fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed eller tilgængelighed med hensyn til webstedet eller de oplysninger, produkter, tjenester eller relateret grafik, der er indeholdt på webstedet, til noget formål.

Enhver tillid til sådanne oplysninger er udelukkende på egen risiko. Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for tab eller skader, herunder uden begrænsning indirekte tab eller skader eller følgetab eller skader eller tab eller skader af nogen art, der skyldes tab af data eller fortjeneste, som skyldes eller er forbundet med brugen af dette websted.

Via dette websted kan du oprette links til andre websteder, som vi ikke har kontrol over. Vi har ingen kontrol over arten, indholdet og tilgængeligheden af disse websteder. Inddragelsen af links indebærer ikke nødvendigvis en anbefaling af eller støtte til de synspunkter, der kommer til udtryk i dem.

Vi gør alt for at holde webstedet oppe og køre problemfrit. Vi påtager os dog intet ansvar for, og vil ikke være ansvarlige for, at hjemmesiden midlertidigt er utilgængelig på grund af tekniske problemer uden for vores kontrol.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne ansvarsfraskrivelse eller indholdet på vores websted, er du velkommen til at kontakte os ved at bruge oplysningerne på vores kontaktside.