Odmítnutí odpovědnosti

Informace uvedené na stránkách lawinery.net slouží pouze pro obecné informační účely. Neposkytujeme žádné výslovné ani předpokládané záruky ani záruky jakéhokoli druhu ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti webových stránek nebo informací, produktů, služeb nebo související grafiky obsažených na webových stránkách pro jakýkoli účel.

Jakékoli spoléhání se na tyto informace je výhradně na vaše vlastní riziko. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, mimo jiné za nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou ztrátou dat nebo zisku, která vznikla v důsledku používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi.

Prostřednictvím těchto webových stránek můžete odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod naší kontrolou. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Uvedení odkazů nemusí nutně znamenat doporučení nebo podporu názorů v nich vyjádřených.

Vynakládáme veškeré úsilí, aby webové stránky fungovaly bez problémů. Nepřebíráme však žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost webových stránek z důvodu technických problémů mimo naši kontrolu.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebo k obsahu našich webových stránek, neváhejte nás kontaktovat pomocí informací uvedených na naší kontaktní stránce.